Alle kinderen naar school

Alle kinderen naar school!


Een van de milleniumdoelen is het bereiken van een universele basiseducatie.

Dit houdt in dat alle kinderen in de wereld naar de basisschool moeten en deze ook afmaken. Voor ons in Nederland is dit zo vanzelfsprekend dat we er niet eens meer bij stil staan. Tegelijkertijd zijn er ouders in de wereld, die er alles voor over zouden hebben om hun kind naar de basisschool te laten gaan, maar de mogelijkheden niet hebben.

In de omgeving van onze school zijn er heel veel kinderen, die nog niet naar school gaan omdat de ouders dat niet kunnen betalen. Daar willen we wat aan doen. En wij willen graag dat u ons helpt!

Het kost € 20 om een kind een jaar lang naar school te kunnen laten gaan. Wanneer u permanent elke maand € 5 stort op onze rekening, dan kunnen van uw geld drie kinderen een jaar lang naar school. Zou dat niet fantastisch zijn? DRIE kinderen een jaar lang naar school en u merkt het nauwelijks in uw portemonnee.

De school heeft als motto "The best way to fight poverty, is to provide education". Dit project sluit hier naadloos bij aan, en u kunt helpen.

Ons rekeningnummer is NL65RABO 1267.240.156 t.n.v. Anita Maathuis-Willems te Ommen.
Wilt u erbij vermelden: Alle kinderen naar school!

Mogen we U alvast namens alle kinderen bedanken?