Vrienden

We zijn erg blij met de hulp en initiatieven van bedrijven en instellingen. Hieronder op een rijtje wie ons allemaal helpen!

Kinderkledingkoopjes heeft schoolsetjes voor de kinderen van de school aan het project geschonken.

De Super de Boer in Albergen heeft me regelmatig in de gelegenheid gesteld om geld in te zamelen middels flessenbonnen.

Basisschool de Klim-op, locatie De Thij uit Oldenzaal heeft het project Take Care Nursery School verkozen tot goede doel van het jaar 2009. De kinderen hebben al hun enthousiasme ingezet om hun steentje bij te dragen. Ze hebben onder andere een voorjaarsmarkt gehouden waarvan de opbrengst ten goede is gekomen aan het project.

De Professor Waterinkschool in Hardenberg en CBS de Kardoen in Ommen hebben geld ingezameld voor het project met zendingsgeld. Met onder andere dit geld hebben we het toilettenblok kunnen bouwen.

Groep 7b van daltonschool de Bongerd in Oldenzaal heeft geld ingezameld voor Alle kinderen naar school!